Hotline. 

Mr. Tuyên - 0904883061

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ :

Mr. Nguyễn Ngọc Tuyên

Giám đốc điều hành - CEO

tuyen.nguyen@thietbi.........vn

Pha trộn định lượng | Bơm định lượng | Cân định lượng | www.thietbicongnghiep.vn | www.chetaothietbi.vn

 
Lên đầu trang