SP0505.36 : Đồng hồ lưu lượng con quay | LZT-25 Piping | YINHUAN MBLD
Thông số chính:
Đồng hồ lưu lượng con quay | LZT-25 | Piping type | Gắn trực tiếp đường ống | Đo lưu lượng nước | Khí | YINHUAN MBLD
Hãng cung cấp : YINHUAN MBLD
Model : LZT-25 Piping